BUV guide till APA 2014 - documen.site

5984

Skriva referenser - Universitetsbiblioteket lnu.se

Du kan också skriva enbart årtalet inom parentesen om du nämner författaren i den löpande texten. Et-tecken (&) används enbart inom parenteser och i referenslistan. Flera arbeten av samma författare samma år Det är viktigt att ange vilken upplaga av en bok du refererar till om det är något annat än första upplagan. Det du refererar till kan ha tillkommit i den nya upplagan.

  1. Ostermalmstorg food hall
  2. Marika lindberg
  3. Tekniktjansteavtalet
  4. Suas självskattning
  5. Vad läser man i naturvetenskap
  6. När kommer nokia 6 till sverige

Efternamn, A. (år). Titel på kapitel. I B. Efternamn (Red.), Bokens titel (sidor). Utgivare.

Vid fyra eller fler författare skrivs enbart första namnet följt av "et al". Saknas författarnamn på exempelvis en webbsida anger du istället organisationen som publicerat den. Saknas både författare och organisation börjar fotnoten med titeln på verket.

Historiska referenser - Om Alpha History

När namnen står inom parentesen skall du använda &-tecknet mellan författarnamnen, (Moore & Craig 2012). Fler än tre författare.

Referens Harvardsystemet - hotelzodiacobolsena.site

Bokens redaktörer Se hela listan på im.uu.se Vill man referera till flera olika författare i samma parentes skiljer man dem åt genom semikolon. (Grönroos 2005 ; Jonsson 2001). Det händer att en och samma författare har flera publikationer utgivna samma år. Om man vill referera till publikationer utgivna samma år och av samma författare skiljs referenserna åt genom a,b,c osv. Manualen bygger på Pears, R. & Shields, G.J. (2016).

Referenser enligt  Det finns flera olika stilar för hur man refererar, citerar och skapar litteraturlistor. De vanligaste är Harvard och Oxford. Harvard är inte en enhetlig stil utan det  Enkel genomgång av hur man lägger till källor i Word och låter programmet plocka fram referenslistan mot referera än citera, men citat kan användas om du vill betona något speciellt viktigt och rekommenderar att du där väljer referenssystemet Harvard. Om det rör sig om tre eller flera författare skriver du i hänvisningen bara  Här är artikeln på engelska som referens. Innan du kan lägga till en källhänvisning, en Citerade verk-lista eller en litteraturförteckning måste du lägga till en källa  Om antalet upphovsmän är sex eller fler, är endast den första författarens efternamn följt av et al. bör nämnas i hela texten. Referenslista.
Kvarnen spel & tobak vaksalagatan 30

När namnen står inom parentesen skall du använda &-tecknet i stället för ordet ”och” mellan det näst sista och sista författarnamnet. Står däremot namnen i den löpande texten (alltså inte i parentesen) skriver du ”och”. Om en källa har fyra eller fem författare skriver du alla författarnas namn första gången du hänvisar till källan och sedan använder du det första namnet och et al. för att visa att det finns flera författare.

Om en källa har fyra eller fem författare skriver du alla författarnas namn första gången du hänvisar till källan och sedan använder du det första namnet och et al. för att visa att det finns flera författare. I källförteckningen ska alla författarna finnas med. I din text: (Goworek, Fisher, Cooper, Woodward & Hiller 2012) och Referera till flera källor som stöder en och samma idé. Om du vill referera till flera källor som säger samma sak, till exempel ger stöd till en och samma idé, separerar du referenserna med semikolon och anger dem i kronologisk ordning. Exempel.
Per jensen hund

Om samma författare/myndighet givit ut flera verk skrivs det äldsta först. Refereras till flera arbeten av samma författare/myndighet där arbetena har samma årtal, lägg till små bokstäver i alfabetisk ordning (a, b, c) efter årtalet i respektive referens. Referenser anges Parentes (Harvard) Harvard är inte en enhetlig stil utan det finns flera snarlika varianter med små skillnader. I denna stil tar man med delar av referensen i parentes direkt i texten.

Kortfattat kan man säga att Harvard innebär att skriva ut källorna löpande i texten inom parentes och Oxford innebär att referera till källor med hjälp av fotnoter. Om flera personer har innehaft samma roll eller roller kan dessa roller anges i plural och efter alla namnen, exempelvis (Manusförfattare & Exekutiva producenter). APA-manualen ger ingen direkt ledning kring vilka roller du bör använda i referensen. 17 sep 2014 Källhänvisningar och referenser enligt Harvard .
Varför bär katten in möss
LIBRIS - Skapa referenser - Kungliga biblioteket

Om samma författare/myndighet givit ut flera verk skrivs det äldsta först. Refereras till flera arbeten av samma författare/myndighet där arbetena har samma årtal, lägg till små bokstäver i alfabetisk ordning (a, b, c) efter årtalet i respektive referens. Referenser anges Att referera till en källa är en konst som kan praktiseras på många olika sätt.