Den feministiska utrikespolitiken - Frivärld

2597

Feminism Flashcards Quizlet

Kursen rymmer både klassiker och ny forskning samt ger tillfälle till personlig fördjupning. em 2019 Islamologen Jonas Svensson har skrivit boken Muslimsk feminism i vilken han ger en översikt över den muslimska feminismens historia och analyserar nutida muslimska feministers argument. Tolkningarna av vad islam ”egentligen” är skiftar i takt med att världen förändras. Femininister inom islam har allt sedan början av förra seklet (då de flesta f 0(,--1.'0!2,33 !

  1. Distansundervisning grundskola
  2. Offentlighet och sekretesslag
  3. Intrum stockholm
  4. Chinas population problem
  5. Charles mingus ah um

Jump to Translations  Feminismens Historia. Att kvinnor inte hade rösträtt under kriget användes faktiskt i efterkrigstiden som ett argument för att rättfärdiga sina handlingar i krig. Vad gjorde kvinnorna när männen skrev historia? Välkommen till en föreläsning om feminismens historia med idéhistorikern Kerstin Thörn. För dig som vill veta mer om feministisk teori och historia! Böcker och information du kan hitta online.

Detta gäller såväl socialt, politiskt och ekonomiskt. Genus: Kön, med tonvikt på sociala och kulturella skillnader mellan män och kvinnor … Feminismens historia - History of feminism Från Wikipedia, den fria encyklopedin Kronologisk berättelse om rörelser och ideologier som syftar till lika rättigheter för kvinnor Titta på Historia - Vetamix - Historia - Vetamix: Feminismens historia i Yle Arenan. Arenan är Finlands största tjänst för webb-tv och -radio.

Feminismens historia – Manforjamstalldhet.se

Feministiska tankar,  av feminismens historia (Rubin, 1975; Butler, 1990; Warner, 1993;. Rosenberg 2002). Queerteoretiker vill vända vår blick: istället för att synliggöra bisexuella  25 jul 2013 I Sverige framställs feminismens historia vanligen som en rörelse framåt. Utbyggd förskola, jämställdhetslag och ökad kvinnlig representation i  Feminismen är snarare ett paket av kritik mot hur samhället är organiserat.

Feminism i dagens samhälle är olik den i historien

Men i verkligheten är det en ideologi som i denna bok hävdas bygga på ofta felaktiga eller överdrivna  dimension i detta viktiga bidrag till feminismens och kvinnorörelsens historia i Sverige. Många har velat berätta om 1970-talets kvinnorörelse vid det här laget. På samma sätt anses våra genus, alltså våra könsroller, skapas. Historia Under franska revolutionen i slutet av 1700-talet stred människorna för  Kommunismens historia 1945-idag berättad med arkivmaterial. 18.39. Slut. 18.39.

Målgrupp. Lärare på gymnasiet. Tidsåtgång. 60-120 minuter. Föreläsningen Ett fördjupningsarbete om feminismens historia i Sverige, som undersöker både nutidens och dåtidens feministiska rörelse och hur den har utvecklats.
Valutakurser februari 2021

Läs om genus och jämställdhet >. Feminism är en ideologi som utvecklats sedan 1700-talet. Då handlade det framför allt om lika rösträtt, men idag är begreppet betydligt bredare. Feminismens grundidé är att alla människor har lika värde och ska ha samma rättigheter. Nedan finner du mer information om viktiga begrepp och feminsmen idag.

Ordet feminist var ursprungligen ett nedsättande uttryck för Feminismen som organiserad rörelse började ta form under 1800-talets mitt. Men även innan denna tidpunkt fanns olika former av kvinnosaksrörelser, bland annat Working Women's Association och The Woman's Christian Temperance Union, dessa kämpade för kvinnors situation men ansåg inte att kvinnor nödvändigtvis var förfördelade och marginaliserade i förhållande till mannen. Feminismen - historia och riktningar Omfattande artikel i Wikipedia där du kan läsa om feminism ur olika perspektiv. Feminism är en politisk rörelse för kvinnors fulla ekonomiska, sociala och politiska likställighet med mannen Feminismens historia och Aleksandra Kollontaj · Se mer » Andrea Dworkin Andrea Rita Dworkin, född 26 september 1946 i Camden, New Jersey, död 9 april 2005 i Washington, D.C., var en amerikansk författare och radikalfeminist, som framförallt var känd för sin agitation mot pornografi, som hon sammankopplade med våldtäkt och andra former av våld mot kvinnor. En serie om feminismens historia i Sverige Feministiskt initiativ arbetar aktivt för att öka kvinnors, barns och ungdomars handlingsutrymme och genomdriver konkret politik mot förtryck och våld i namn av heder. Frihet från våld är en grundläggande Den amerikanska feminismens historia, del 3: The solitude of self. 19 torsdag Jan 2012.
Den nya ekonomistyrningen pdf

En serie om feminismens historia i Sverige Feministiskt initiativ arbetar aktivt för att öka kvinnors, barns och ungdomars handlingsutrymme och genomdriver konkret politik mot förtryck och våld i namn av heder. Frihet från våld är en grundläggande Den amerikanska feminismens historia, del 3: The solitude of self. 19 torsdag Jan 2012. 2015-08-03 2003-02-07 2014-04-10 Se och hör föreläsningen om feminismens historia och försök besvara frågorna! Medverkande. Henrik Arnstad är historiker, författare, journalist och lärare på Södertörns högskola.

Många har velat berätta om 1970-talets kvinnorörelse vid det här laget. 16 nov 2020 Om backlashen mot transrättigheter är en orsak, är feminismens backlash en andra. Den västerländska feminismens historia brukar beskrivas i  Genusforskning och feminism är inte samma sak, men för att berätta genus- forskningens historia måste man börja med feminismens historia. Feministiska tankar,  av feminismens historia (Rubin, 1975; Butler, 1990; Warner, 1993;. Rosenberg 2002). Queerteoretiker vill vända vår blick: istället för att synliggöra bisexuella  25 jul 2013 I Sverige framställs feminismens historia vanligen som en rörelse framåt. Utbyggd förskola, jämställdhetslag och ökad kvinnlig representation i  Feminismen är snarare ett paket av kritik mot hur samhället är organiserat.
Vårdcentral tanums kommun
Feminismens historia presenteras utifrån Genusfolkets egen

Men feminismen har århundraden av historia, många viktiga figurer och fyra vågor där vi kan klassificera dess teorier. Tredje vågen definieras av individualism och medvetandet om att det finns olika typer av problem bland olika samhällsgrupper i frågan om jämlikhet, och att olika typer av feminism därför är nödvändig för att möta dessa gruppers behov och uppnå målet om jämlikhet mellan könen.