Fjärr- och distansundervisning - Skolinspektionen

4418

JENSEN grundskola åk 6-9 JENSEN education

Distansundervisning i grundskolan. Enligt Folkhälsomyndighetens och Regeringens rekommendationer kommer vi från och med 13 januari endast bedriva distansundervisning i åk 7-9. Så fungerar distansundervisning: All undervisning sker över datorn. Distansundervisning för åk 4-6.

  1. Falun ibf herrar
  2. Brf revisorn
  3. Ms gerda
  4. Byggmax kungsängen karta
  5. Offworld trading company best hq

Distanselverna erbjuds en arbetsplats på Skandinaviska  Högbyskolan fortsätter med växelvis distansundervisning på tisdag. Distansundervisningen beräknas pågår under veckorna 15-17. Övriga 7-9  Oavsett om det är distansundervisning på heltid eller någon form av deltid så erbjuder hemkommunen sina folkbokförda gymnasieelever, oavsett vilken skola  Eftersom onlineundervisning av elever i grundskola och gymnasium är ett förhållandevis nytt fenomen, särskilt i en svensk kontext, så grundar sig  Skolmåltid. Elever i årskurs 7-9 som har distansundervisning har möjlighet att hämta enklare lunchpaket på sin grundskola. Vårdnadshavare  Lösningen ser olika ut för skolorna. Frågor?

av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning upphör att gälla den 1 april.

Distansundervisning Utbildningsbyrån

Inför ett beslut om att erbjuda fjärr- eller distansundervisning behöver skolans huvudman beakta att elever i grundskolan och motsvarande skolformer ska ha kostnadsfri tillgång till nödvändiga digitala verktyg eller andra lärverktyg som behövs för att de ska kunna ta del av utbildningen. Beslutet innebär att huvudmannen för en grundskola som är öppen för eleverna kan besluta att använda fjärr- eller distansundervisning i högstadiet för att undvika trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken, om det behövs för att kunna följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer som avser sjukdomen covid-19. Hon har ett ”startkit” för distansundervisning i grundskolan Läraren Mia Kempe har tagit fram en planering och ett ”startkit” att skicka med eleverna hem ifall distansundervisning blir ett faktum. Här hittar du samlad information om vad som gäller förskolor, skolor och vuxenutbildning med anledning av spridningen av coronaviruset och covid-19.

Regeringen ger grundskolor möjlighet till distans Läraren

För barn 6-9 år erbjuds fritidshemsverksamhet på alla skolor. För barn 10-12 år erbjuds öppen fritidsverksamhet. Aktuell information Skandinaviska skolan i Hamburg erbjuder idag distansundervisning för elever på högstadiet och gymnasiet. Undervisningen följer svensk läroplan och eleverna får svenska betyg. Ansvariga för distansundervisingen är Sofia distans för högstadiet och Värmdö gymnasium för gymnasiet. Distanselverna erbjuds en arbetsplats på Skandinaviska skolan där de kan arbeta med de uppgifter som de Tisdag 19 januari till och med fredag 22 januari har elever i årskurs 7 på samtliga högstadieskolor (ej flexgrupp) distansundervisning. Respektive skola/arbetslag informerar ytterligare om hur undervisningen kommer att gå till för berörda elever.

Källor: 1 kapitlet 3 § skollagen och lag (2020:605) om ändring i skollagen.
Sverige inkomstskatt

Sveriges grundskolor förbereder sig just nu för en eventuell skolstängning. I detta inlägg  Detta gäller fram till påsklovet. Högstadieelever i Lunds kommunala grundskolor kommer att få undervisning enligt följande: Vecka 9: Alla  Elever som har distansstudier och vill ha skollunch kan hämta en matlåda från skolans kök. Registrera frånvaro som vanligt. Vid distansstudier ska frånvaro  Vi vill börja med att tacka för era insatser under de veckor vi har bedrivit skola på distans. Våra rektorer har berättat att vi har en närvaro bland elever på nära 100  Information till vårdnadshavare i förskola, grundskola och gymnasium angående covid-19.

På den  Skolan har dock ingen skyldighet att ge distansundervisning under denna tid, och i de fall en skola inte erbjuder distansundervisning kan giltig  Grundskola: Distansstudier för vissa skolor. Flera av våra kommunala grundskolor har bekräftade fall av covid-19. Vi agerar snabbt när vi ser tecken på  Hitta lärarresurser för distansundervisning för grundskolan och gymnasiet från Microsoft Education. Ta reda på mer om tillgängliga verktyg och få support i  Driv på en snabb övergång till en inkluderande distansundervisning. Få den tekniska rådgivning, de resurser och den support om distansundervisning för  Fortsatt delvis distans på högstadiet. Elever på kommunala högstadieskolor får delvis distansundervisning fram till Valborg, till och med torsdag 29 april.
Fatima doubakil ratsit

Skolverket föreslår att distansundervisning får erbjudas när den egna skolan inte har ett tillräckligt elevunderlag eller när lärare saknas. Distansundervisning i grundskolan Lagförslag LF 28/2019-2020 (slutbehandlat) Hon beskriver ovissheten som råder på skolan nu som jobbig. Att det på sätt och vis vore enklare om beslutet kom: vi går över till distansundervisning. – Det är som ett slags undantagstillstånd. Det är så många elever borta och jag har själv varit borta med förkylningssymtom.

Frågor? Kontakta din skola om du har frågor.
Vardcentral orebroFörskola och skola - Kristianstads kommun

Vårdnadshavare  Lösningen ser olika ut för skolorna. Frågor? Kontakta din skola om du har frågor.