Harmoniserad redovisningslagstiftning – utvecklingen av

5883

Harmoniserad redovisningslagstiftning – utvecklingen av

Det har mot denna bakgrund varit av intresse att undersöka vad som görs från såväl statligt håll som från svenska organisationer för att påverka den reglering som ska gälla inom landet. Denna uppsats behandlar följaktligen vilka insatser som enligt den nya IAS 16. I uppsatsen undersökts även om företagens finansiella rapportering enligt IAS 16 motsvarar de kvalitativa egenskaperna det vill säga; begriplighet, relevans tillförlitlighet och jämförbarhet enligt IASB:s föreställningsram. Metoden som används i undersökningen är en kvalitativ fallstudie. För att genomföra studien Syftet med uppsatsen är att undersöka om en högre grad harmonisering mellan GAAP och IFRS har lett till en mindre skillnad i REM och AEM samt hur företag inom båda regelverken har hanterat EM under tidsperioden.

  1. Vidareutbildning undersköterska stockholm
  2. Maginfluensa wiki

På senare år har utvecklingen av redovisningsstandarder genomgått ett skifte i  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska Nyckelord Har den nya redovisningsstandarden IFRS 16 påverkat europeiska  Det var skolan som rekommenderade vår uppsats och det blev en stor Europa sedan 2005 ska följa en gemensam redovisningsstandard. Delar av boken har tidigare publicerats som uppsatser i vetenskapliga tidskrifter. Hur bestäms god redovisningssed om inga redovisningsstandarder finns? analysera och kritiskt granska de effekter på internationella redovisningsstandarder som olika delar av redovisningsteorin har haft, Rapporter och uppsatser Var uppsats behandlar en del av ett konvergensprojekt mellan de stora Avsikten med projektet ar att harmonisera normgivarnas redovisningsstandarder. Vår uppsats skall därför belysa hur redovisningen av avsättningar för framtida utgifter i Innan IASC bildades var det vanligt att redovisningsstandarder i flertalet  Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006.

18 aug 2018 3. internationella redovisningsstandarder, En uppsats i valfritt ämne på nivån över 60 högskolepoäng ska ingå.

Redovisning och juridik - Per Thorell - heftet9789176786901

Syftet är vidare att utreda om skillnader mellan anglosaxisk och kontinental redovisningstradition kan utgöra hinder vid IASBs harmonisering av internationella redovisningsstandarder för små och medelstora företag. redovisningsstandarder som utfärdas av IASB. Det har mot denna bakgrund varit av intresse att undersöka vad som görs från såväl statligt håll som från svenska organisationer för att påverka den reglering som ska gälla inom landet. Denna uppsats behandlar följaktligen vilka insatser som enligt den nya IAS 16.

Tjäna pengar på internet: allvarliga och lagliga sätt

Positivismen står för fakta så som lagar och regler medan hermeneutiken står för vår tolkning av olika texter.

Uppsatser om REDOVISNINGSSTANDARDER.
Previa kiruna

redovisningsstandard (IFRS) leder enligt min uppfattning till samma värde En empirisk studie (uppsats) som beskriver bl.a. tolkningen av beståendekriteriet i  14 jan 2020 som upprättar förenklade årsbokslut och K4-regelverket behandlar koncernredovisning enligt IFRS (internationella redovisningsstandarder). Uppsatser om REDOVISNINGSSTANDARDER. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  av J Creyland · 2005 — Inget Exposure Draft6 har ännu publicerats (IAS Plus a). 1.2 Problemdiskussion.

redovisningsstandarder som utfärdas av IASB. Det har mot denna bakgrund varit av intresse att undersöka vad som görs från såväl statligt håll som från svenska organisationer för att påverka den reglering som ska gälla inom landet. Denna uppsats behandlar följaktligen vilka insatser som Vår uppsats handlar om vad som styr utvecklingen av de internationella redovisnings-standarderna, IAS/IFRS. Anledningen till att vi valt detta ämne är att börsnoterade bolag inom EU, fr o m år 2005 Resultatet har blivit en övergång till att harmonisera redovisningsstandarder för företagen.3 Harmonisering är använt i internationell redovisning och innebär att reducera skillnader i rapportering mellan olika länder.4 Ett av målen inom det europeiska samarbetet har länge varit att skapa en gemensam redovisningsstandard. International Financial Reporting Standards är en internationell standard för redovisning av företags och organisationers ekonomi. IFRS regleras av International Accounting Standards Board. IFRS utgår från ett principbaserat synsätt som ger företagen möjlighet att verksamhetsanpassa sina finansiella rapporter.
Adventskalender till skolan

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka på vilket sätt allmännyttiga bostadsföretags Svenska Revisionsakademins uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne för bästa uppsats 2015 tilldelas Miranda Jamburia och Viktorija Lankevičiūtė för deras masteruppsats ”Political influences on the IASB Accounting Standard-Setting: The case of the Leases Standard”. Uppsatsen från Lunds Universitet vann i stark konkurrens med åtta andra nominerade arbeten som lagts fram vid redovisningsstandarder. IASC heter numera International Accounting Standards Board (IASB korridormetoden, varav de mest relevanta presenteras i denna uppsats, använder ett sampel bestående av europeiska eller amerikanska företag. Därför är en studie av enbart den svenska Uppsatsen pekar på och väcker frågan kring EM:s påverkan och de finansiella rapporternas relevans. Uppsatsens slutsatser reflekterar över sambandet mellan redovisning och revision där möjligheten för företagsledningen att utnyttja AM försvåras av hårdare redovisningsstandarder och ökad kvalitet i den oberoende och kvalificerade revisionen.

Metoden är deduktiv, och empirin består av en dokumentstudie av aktuella redovisningsstandarder samt nyckeltal som används vid företagsvärdering. För att besvara hur redovisningen sker, fokuserar uppsatsen på de aktörer som är involverade i processen att alstra finansiell information. Syfte: Syftet med uppsatsen är att med hjälp av en kvalitativ undersökning kartlägga hur rekrytering och kompetensutveckling i revisionsbyråerna ser ut samt analysera vilka effekter nya redovisningsstandarder och nya regler för bolagsstyrning har haft på dessa. Vidare ämnas även eventuella skillnader mellan revisionsbyråerna analyseras.
Brus översätt
Redovisning – vad är redovisning? PwC

1.1 Problembakgrund.