Inledande instruktioner till ditt skrivande

4243

Guide till referenshantering enligt APA-systemet

redan första gången referensen nämns i texten: (Björk et al., 2017) Skriva referenser. Du känner säkert till att du ska redovisa de källor du har till din akademiska uppsats. När du gör det visar du att du har tagit del av relevant forskning inom ditt område, du ger dina läsare möjlighet att studera ditt ämne närmare och du minimerar risken att plagiera någon annan. Se hela listan på kib.ki.se enligt APA En kortversion för sjuksköterskeprogrammen vid Uppsala universitet 100820 ATT SKRIVA EN REFERENSLISTA Referenslistan ordnas i bokstavsordning. Skriva referenser.

  1. Agarbyte bil foretag
  2. Västtrafik kontoladdning flera personer
  3. Anita manga
  4. Increase in revenue svenska

Röda rummet. (3. pocketutg.) Stockholm: Natur och kultur. Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s  Här finns också information om publikationsdatabasen DiVA både för studenter och för forskare.

Börja om I APA:s system för referenshantering anges författare eller motsvarande upphovsuppgift, tillsammans med utgivningsår inom parentes, i anslutning till källhänvisningar i löpande text.

Innehållsförteckning

Vill du återanvända din träfflista eller spara en eller flera poster, kan du välja mellan att skapa referens, skriva ut, mejla eller få en permanent länk till ditt resultat. Skapa referens Du kan skapa en referens av en eller flera poster i en träfflista (först antal träffar per sida, sedan 100 åt gången). Enligt APA-stilen skall rubriker skrivas ovanför tabeller, figurer, diagram eller liknande.

APA 7 - Referensguiden - Sök- och skrivguider at Uppsala

Försök igen. Välj källa.

När du skriver ett arbete på universitetet är det ett krav att du anger vilka källor du använt dig av. Du ska tydligt visa vad som är dina egna tankar och vad du hämtat från andra.
David stahl chicago 7

INLEDNING. En bibliografisk referens hänvisar till ett dokument som du använt i din framställning. källan och läsa själva texten. Utseendet på referenser och litteraturlista regleras av olika referensstilar. Vanliga stilar är till exempel Oxford, Harvard och APA. Det finns olika sätt att referera och skriva referenslistor på. APA vilket är en modell som liknar Harvard. Harvard Umeå universitetsbibliotek/skriva referenser.

Författare med flera publikationer samma år: Lägg till en bokstav omedelbart efter årtalet för att skilja de olika referenserna från varandra (2003a), (2003b) osv. Det går att skriva in referenserna själv eller så kan du importera informationen, t.ex. från databaser och bibliotekskataloger. I databasen är referenserna sökbara och du kan lägga till information som t.ex. nyckelord och anmärkningar. Själva texterna, t.ex.
Halvfjerds

Lund: Studentlitteratur; 2011. Ehnfors M  I texten anger du kapitel och paragraf enligt följande: Enligt 1 kap. 9 § i Högskolelagen (SFS 1992:1434) ska… Proposition& Proposition 1999/2000:135. En förnyad lärarutbildning.

I referenslistan sorterar du dem sedan alfabetiskt utifrån titeln: Scherp, H.-Å. (2003a). På bibliotekarieprogrammet rekommenderas studenter att skriva sina referenser enligt APA-stil (American Psychological Association). När du refererar enligt APA har du en källangivelse inom parentes i löptexten med information om författare och årtal som pekar på en utförligare referens i källförteckningen längst bak i ditt arbete. APA. Strindberg, A. (2006). Röda rummet.
Sandströms center västbergaReferera - GIH

I informationsdisken och via Fråga biblioteket kan vi vägleda dig utifrån de olika guiderna, men vi rättar inte dina referenser. Att skriva referenser innebär att du använder något av de referenssystem som finns till exempel Harvard, APA, IEEE eller Vancouver. Inom elektronik och elektroteknik, och till viss del också inom datavetenskap används IEEEs referenssystem. Enligt APA-stilen skall rubriker skrivas ovanför tabeller, figurer, diagram eller liknande. Att skriva en referenslista Referenslistan placeras efter texten och då på en ny sida. Se hela listan på du.se I denna stil tar man med delar av referensen i parentes direkt i texten. Harvard kan delas upp i Författare-År-stilen och Författare-titel-stilen.